• معرفی کمیسیون
   • جلسات
   • انجمن مباحثه
   •  
    تست

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی خراسان رضوی

    شماره: 1
    تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
    موضوع : تست
    مکان جلسه : تست زمان: 11:00 تا 11:00
    دبیر جلسه : تست
    دستور جلسه :

     قبثقب

    حاضران در جلسه:

     ثقبثقبث

    چکیده:

     ثقبثقبثبق

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان