•  
    اعضاء شورای انتظامی

     شورای انتظامی استان:

      فربد قاسمی طوسی

       سمت در شورا : رئیس شورای انتظامی استان
       پست الکترونیک : farbod1977@yahoo.com
       عنوان شرکت : مهندسی کامپیوتر طوس
     
     

     علیرضا یزدان پناه

       سمت در شورا : 
       پست الکترونیک : ary1362@gmail.com
       عضو مشاور
     
     

     حسین قریب

        سمت در شورا : 
        پست الکترونیک : info@rayansiteco.com
       عنوان شرکت : گسترش صنعت رایانه
     
     

     بهروز جلیلی

         سمت در شورا : عضو شورای انتظامی استان
         پست الکترونیک : behrouz_j@yahoo.com
         عنوان شرکت : راهبر نیروی خراسان (عضو هیأت مدیره)
     
     

     آقای منشی

         سمت در شورا : عضو حقوقدان شورای انتظامی استان
         پست الکترونیک : 
         حقوقدان
       

     

     

    شورای انتظامی تجدید نظر استان:

     علی بهرامی زاده

         سمت سازمانی : رئیس شورای انتظامی تجدید نظر استان
         پست الکترونیک : 
         عنوان  : 

     

       مرتضی کسائیان نائینی

       سمت سازمانی : نائب رئیس شورای انتظامی تجدید نظر استان
       پست الکترونیک : mkasaeyann@gmail.com
       عنوان شرکت : خدمات پشتیبانی نیرو
     
     

     ایرج لایق خیر آبادی

       سمت سازمانی : عضو شورای تجدید نظر استان
       پست الکترونیک : 
       عنوان  : 
     
     

     حمید رضا روحبخش

       سمت سازمانی : عضو شورای اننتظامی استان
       پست الکترونیک : roohbakhsh@khorasan.ir
       مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری خراسان رضوی
     
     

     فاطمه جان محمدی

         سمت سازمانی : عضو حقوقدان شورای تجدید نظر استان
         پست الکترونیک : 
         عنوان  : 


     

     فایل
     
    فرم شورای انتظامی63.4  کیلوبایت
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان