• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   •  
    اعضای کمیسیون آموزشی
     
     آقای مهندس محمود حشمتی راد
     سمت سازمانی : رئیس کمیسیون آموزشی
     پست الکترونیک : Heshmati_rad@outlook.com
     نوع عضویت در سازمان: مشاور
    چکیده سوابق:  https://goo.gl/txJ4pL
     

     

     خانم مهندس صدیقه سادات توسلی
     سمت سازمانی : دبیر کمیسیون آموزشی
     پست الکترونیک : tavasolinik@gmail.com
     نوع عضویت در سازمان: مشاور 
    چکیده سوابق: مدرس دانشگاه در رشته فناوری اطلاعات- مدیرعامل بنیاد علمی و تشکل مردم نهاد دانشوران نواندیش اسرار- عضو تیم تخصصی آپای دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه خدمات افتا- رئیس دوره اول تشکل علمی و پزوهشی مربیان فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی
     
     
     آقای مهندس معین نعیم آبادی
     سمت سازمانی : عضو کمیسیون آموزشی _ نماینده هیأت مدیره در کمیسیون
     پست الکترونیک : info@netset.ir
     نوع عضویت در سازمان: مدیرعامل شرکت امواج گستر نوین نعیم

    

    چکیده سوابق صنفی: عضو علی البدل هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی دوره پنجم

     

     

     

     آقای مهندس علی اشترخانی
     سمت سازمانی : عضو کمیسیون آموزشی
     پست الکترونیک :
     نوع عضویت در سازمان: مشاور 

    

    چکیده سوابق: 10سال سابقه در زمینه ی شبکه، زیرساخت و امنیت - مدیریت شبکه مایکروسافت در بستر سیسکو با وسعت بیش از   500 کاربر- سرپرست واحد زیرساخت و شبکه داخلی شرکت گرین وب

     

     

     
     آقای مهندس رحمان رضایی
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون آموزشی
    پست الکترونیک : 
    نوع عضویت در سازمان: مدیرعامل شرکت پردازش اندیشان راد سامان
    چکیده سوابق صنفی: 

    

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان