•  
   اعضای حقوقی - فناور گنجینه به روز
   مشخصات حقوقی
   نام کامل: فناور گنجینه به روز
   کد عضویت: 51010358
   مدیر: حامد مصدق
   تلفن : 05136030398
   تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
   استان  / شهر : خراسان رضوی/مشهد
   آدرس وب سایت:
   توضیحات
    
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان