•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 51010629 شرکت اتصال سبز ایرانیان بهرام ذهبی مشهدی مشهد 1399/03/25
    1 51010630 گیتی سیستم شرق مصطفی انصاری مهر مشهد 1399/03/25
    2 51020130 خانه تکنولوژی سعادت عباسیان حقوردی مشهد 1398/08/30 منقضی شده
    3 51010673 الماس کاوان جاذبه دانش محمدهادی ناصری مشهد 1399/12/04
    4 51010533 بهین توسعه فرآیند هماهنگ مصطفی نژادیزد مشهد 1398/06/25 منقضی شده
    5 51010674 شرکت داده پردازی آموت محمد یزدان پناه سینی مشهد 1399/12/04
    6 51010634 خدمات اینترنتی فاتحان کهکشان امید فائزه سلطانی پور مشهد 1399/04/15
    7 51010675 فرتاک برنا نوین کاردان سیده مریم تقوی رضوی زاده مشهد 1399/12/12
    8 51010633 مبنا رایانه کیان محمود اعلمی آبکوه مشهد 1399/04/15
    9 51010534 آسا ایده پردازان شرق عماد طالبیان مشهد 1398/07/10 منقضی شده
    10 51010635 آروین ارتباطات کیا سپنتا محمد حکیم زاده مشهد 1399/04/15
    11 51010621 برنامه نویسان رایانه ای نوین افزار محمدرضا صاحبکار مشهد 1398/12/19 منقضی شده
    12 51010539 امن آگین گستران پیشرو احسان میر مشهد 1398/08/02 منقضی شده
    13 51010637 فناوری اطلاعات نداسرور شرق محمد علی هنرور طالب نژاد مشهد 1399/04/24
    14 51010639 مهندسی رابین نیروی شرق جواد یاوری مهربانی مشهد 1399/04/26
    15 51010540 سامان ایمن پرداز شرق پاژ حمید سیف اللهی 1398/08/01 منقضی شده
    16 51010640 پاردیکان سرو مسعود عنبرانی سیاح مشهد 1399/05/15
    17 51010546 شهیر فخرآوران توسعه سلامت علی اکبر حسن زاده مشهد 1398/10/25 منقضی شده
    18 51010545 کیمیا نیروی آپادانا احسان افشار مشهد 1398/10/10 منقضی شده
    19 51010645 آساک نرم افزارپارس آزاده براتی گزل آباد قوچان 1399/06/28
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان