•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 51010080 اتوماسیون اداری حسیب محمد هنرور مشهد 1396/06/31 منقضی شده
    1 51010355 توسعه فناوری های نوین اتیک پارس سید محسن سعیدی مشهد 1394/10/17 منقضی شده
    2 51010326 ارتباط بی زمان آبیز محمد رضازاده مشهد 1393/06/31 منقضی شده
    3 51010380 نوآوران صنعت ارتباط توسکا یاسرکامل نواب مشهد 1396/06/31 منقضی شده
    4 51010235 ارتباط گستر آینده سازان محسن زنگنه بایگی مشهد 1395/06/31 منقضی شده
    5 51010284 ارتباط گستر پردان توس علی صالح زاده مشهد 1396/06/31 منقضی شده
    6 51010323 ارتباطات فرارسانه سپنتا سیدفرهادعسکرپورمعزیان مشهد 1396/06/31 منقضی شده
    7 51020043 اعمار سیستم مجید عبدی مشهد 1398/06/31 منقضی شده
    8 51010658 اکسیر توسعه بازار توس مهاجر رمضانی مشهد 1399/09/09
    9 51010512 اکسین پرنده آسمان فاتح علی خدایار مشهد 1398/12/17
    10 51010282 الگوریتم معاصر پارس سیدعلی میررفیعی خزاعی مشهد 1399/06/31
    11 51010457 امیدان تخفیف ایرانیان (شعبه) نسیم مهدی پور رابری مشهد 1399/09/18
    12 51010516 امین ارتباط گلستان سپیده امینی مشهد 1398/03/08 منقضی شده
    13 51010510 اندیشه سازان بهاران سیستم ابوالفضل همتی بهار مشهد 1398/12/17
    14 51010548 انعکاس سیستم نیک اندیشان ایرانیان مهدی طیبی خادر مشهد 1398/10/25 منقضی شده
    15 51020052 انفورماتیک پارس سعید سعیدی منش مشهد 1393/06/31 منقضی شده
    16 51010062 انگیزه نگار خاوران علیرضا ترشیزی مشهد 1399/05/26
    17 51010220 ایده آل رایان مبتکر طوس هادی صمدی مشهد 1394/06/31 منقضی شده
    18 51010226 ایده پرداز راهبرد کسب و کار مهدی علیپور سخاوی مشهد // منقضی شده
    19 51010620 شرکت طراحی و تولید نرم افزار وشبکه ایده پردازان نیشابور سپیده گل کار نیشابور 1398/12/20
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان