•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 51020001 خدمات کامپیوتر نوین محمود بنانژاد مشهدی مشهد 1393/06/31 منقضی شده
    1 51010313 خدمات ماشین های اداری امیم رایانه حمیدرضا امیرحسنخانی مشهد 1398/06/31 منقضی شده
    2 51010202 خدمات مهندسی افق سامانه های گویا شرق احمد رحیمی سه گنبد مشهد 1398/06/31 منقضی شده
    3 51020057 خدمات مهندسی کیان رایانه مهدی گل محمدی داخلی مشهد 1394/06/31 منقضی شده
    4 51010222 خدماتی افق رایانه خیام جلال دهقان فردوس مشهد 1394/06/31 منقضی شده
    5 51010470 داتیس نگارنده رها توس یاسر شجاعی مشهد 1398/11/19
    6 51010262 داده پردازی آسمان پلیکان سفید غزاله شجاعی نیا مشهد // منقضی شده
    7 51020109 داده پردازی آموت یوسف مذهب مشهد 1398/06/31 منقضی شده
    8 51010058 داده پردازی ابتکار پویای توس راضیه آقاسی زاده شعرباف مشهد 1394/06/31 منقضی شده
    9 51010397 داده پردازی ارقام گستر راد رایانه شرق سید حسین هاشمی مشهد 1398/02/25 منقضی شده
    10 51010409 داده پردازی باران شرق توس علی فرقانی مشهد 1397/05/07 منقضی شده
    11 51010027 داده پردازی پارس شهناز رضوی مشهد 1398/06/31 منقضی شده
    12 51010111 داده پردازی پویان ابتکار شرق بابک تجلّّی نژاد مشهد 1396/12/06 منقضی شده
    13 51010111 داده پردازی پویان ابتکار شرق بابک تجلّّی نژاد مشهد 1398/12/16
    14 51010234 داده پردازی درج دانش حامد پارسا مشهد 1398/06/31 منقضی شده
    15 51010398 داده پردازی رایان پرسیس شرق مجتبی محمدنژاد مشهد 1399/03/16
    16 51010396 داده پردازی سانا سبحان تجارت محمد پهلوان مشهد 1396/02/27 منقضی شده
    17 51010279 داده کاوان معیارگستر توس محمد رکنی زاده مشهد 1398/06/31 منقضی شده
    18 51010047 داده کاوی تدبیر وتوسعه شرق سیروس صادق زاده میلانی مشهد 1396/06/31 منقضی شده
    19 51010418 داده گستر پیشداد نوین بارثاوا ملیحه غلامپور یزدی مشهد // منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان