•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 51010367 شرکت فنی و مهندسی پایانیرو بهارستان امیر حسین بک زادگان مشهد 1395/02/14 منقضی شده
    1 51010509 پدیده خلاقان پارسه مهدی صفار یزدی مشهد 1398/12/17 منقضی شده
    2 51010257 پدیده فناوری آفتاب ایرانیان حسین ابری مشهد // منقضی شده
    3 51010522 پرتو پردازش ارتباط پارسای خراسان مهتاب آشیانی مشهد 1398/04/23 منقضی شده
    4 51010403 پردازشگران منظومه داده صبا محمود صدرا مشهد 1397/04/12 منقضی شده
    5 51010415 پارس رایانه شاپرک مصطفی گل محمدی مشهد 1399/05/07
    6 51010136 تعاونی پرنیان پردازش پارس مهدی علیزاده ثانی مشهد 1399/06/31
    7 51010618 داده گستران پژواک آریا بهمن اکبرزاده فخار مشهد 1398/12/07 منقضی شده
    8 51010018 پژوهش رسا خراسان محمد علی خانزاده مشهد 1398/06/31 منقضی شده
    9 51010622 پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن حمید رضا محروقی مشهد 1398/12/20 منقضی شده
    10 51010330 پوپک سیستم پارت حمید حبیبی خراسانی مشهد 1398/06/31 منقضی شده
    11 51010672 پویا پردازش داده مهراد الیاس تیموری منظری تربت حیدریه 1399/11/20
    12 51010049 پویا پردازش نگارشرق حامد رحیمیان ظریف مشهد 1396/06/31 منقضی شده
    13 51020114 پویا رایانه شرق حمید یزدان پرست 1394/11/15 منقضی شده
    14 51010503 پویا سیستم خاور محمدرضا ثاقب عادل مشهد 1397/10/03 منقضی شده
    15 51010209 پویندگان عصر ارتباط توس مهرداد قربانی مشهد 1393/06/31 منقضی شده
    16 51010032 پوینده الکترونیک هادی بیداد مشهد 1396/06/31 منقضی شده
    17 51010501 پیام آوران ایده پرداز سپهر نوین آریا حامد قاسمی مشهد 1397/10/03 منقضی شده
    18 51010181 پیشتازان توسعه کامران ایمان مدرس غروی مشهد 1396/06/31 منقضی شده
    19 51010203 پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد سیدجواد میراسماعیلی مشهد 1394/06/31 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان