•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 51010319 تحلیلگران سامانه آریا حسین کریمی مشهد 1394/06/31 منقضی شده
    1 51010427 تدبیر اندیشان سلامت هوشمند سید محمود فتاحی معصوم مشهد 1396/06/20 منقضی شده
    2 51010476 تراوش دانش نگین پردیس سعید طوسی زاده مشهد 1396/12/25 منقضی شده
    3 51010537 داده پردازان ترشیز نوین ابوالفضل محمدی کاشمر 1398/08/02 منقضی شده
    4 51010339 ترنج پردازش نگار پارس همایون فخارمقدم مشهد 1394/02/25 منقضی شده
    5 51010506 فناوری اطلاعات یکتا توس برسام علی رفیعی مشهد 1398/11/04
    6 51010432 تعاونی رفاه کارکنان سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی هادی محمدزاده مشهد 1397/08/05 منقضی شده
    7 51010419 رسا فناوران بهامد پارسیان سید ه سمانه سیدی مشهد 1398/05/28 منقضی شده
    8 51010473 توسعه نوین آفرین کارباما کیا مهسا سیادت مشهد 1396/12/25 منقضی شده
    9 51010061 توس آشنا مهدی نوزادی مشهد 1397/06/31 منقضی شده
    10 51010489 توس الگوریتم چیستا شهاب سرهنگی مشهد 1397/04/31 منقضی شده
    11 51010390 ایماژ نادین فرتاک احسان ابراهیمی مشهد 1395/11/07 منقضی شده
    12 51010251 توسعه فناوری و صنایع ره آورد تفکر پایا بهزاد صبور جنتی مشهد 1395/07/11 منقضی شده
    13 51010275 جهان سیستم آساک مهدی مهرابی قوچان 1398/06/31 منقضی شده
    14 51020129 حامی سیستم میلاد حاجی پور مشهد 1398/04/22 منقضی شده
    15 51010095 حساب رایان آریا نگار وحید هزاره مشهد 1392/06/31 منقضی شده
    16 51010003 خدمات پشتیبانی نیرو محمدرضا شاهین صنوبری مشهد 1398/06/31 منقضی شده
    17 51010096 خدمات رایانه ای فن آوری راه آینده عصر ( فرانت ) تهمورث روزبهی مشهد 1397/08/06 منقضی شده
    18 51020018 خدمات کامپیوتر سروش علیرضا حسن زاده شیرین آباد مشهد 1398/06/31 منقضی شده
    19 51020001 خدمات کامپیوتر نوین محمود بنانژاد مشهدی مشهد 1393/06/31 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان