•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 51010363 ایمن رایان گستر مهرافزار علی اکبر پاسبان مشهد 1395/01/26 منقضی شده
    1 51010129 ایمن شبکه فراز نیک حسین ندیمی مشهد 1395/11/17 منقضی شده
    2 51010422 ایمن شبکه هوشمند ایمان ندیمی مشهد 1396/06/31 منقضی شده
    3 51020090 اینترنت سابین خراسان خلیل اله کشمیری مشهد 1393/06/31 منقضی شده
    4 51010382 مهندسی داده مهدرایانه شرق حجت محمدآبادی مشهد 1395/07/18 منقضی شده
    5 51010407 پروشات داده پرداز نوین فردا محسن قلی زاده فرسا مشهد 1398/05/07 منقضی شده
    6 51010628 پیشگام گستر تجارت سداد حسن رحیمی مشهد 1399/03/01
    7 51010636 سامان فرآیند امید نو محمد شیرزاده مشهد 1399/04/26
    8 51010624 سدید گستران امن پارس مسعود قدوسی فر مشهد 1399/02/07
    9 51010485 نسیم ارتباطات هزاره سوم سید مجتبی نجفی مقدم مشهد 1397/04/07 منقضی شده
    10 51010613 شرکت بازرگانی تجارت ماندگار راتا سید علی عقیلی مشهد 1398/11/11
    11 51010232 بازرگانی و گسترش فناوری اطلاعات بین المللی کیهان سیدمحمدصادق خوش قلب طوسی مشهد // منقضی شده
    12 51010369 ارتباطات سبز مهر سپهر مهدی نوایی مشهد 1395/02/22 منقضی شده
    13 51010344 بینا افق ناظر سید حسین هاشم نیا مشهد 1399/06/31
    14 51020231 گروه مهندسی برترین تراشه رضا بذرگر مشهد 1398/12/07
    15 51010433 بندرگاه الکترونیک شهریار شرق جواد محمدشاهی مقدم مشهد 1396/06/20 منقضی شده
    16 51010002 بهار محاسب توران آزاد بیگی مشهد 1397/06/31 منقضی شده
    17 51010451 فناوری اطلاعات وارتباطات بهین دنیا گستر شرق احسان صافدل مشهد 1396/08/13 منقضی شده
    18 51010484 رایان پردازش ارتباط بی انتها هستی نیکونام مشهد 1398/04/17 منقضی شده
    19 51010182 بیت داده پرداز نجمه احمدی مشهد 1395/06/31 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان