• هیات مدیره نصر خراسان رضوی
   • انجمن مباحثه
   • اعضای هیات مدیره دوره پنجم
     آقای دکتر ایرج لایق
    سمت سازمانی : رئیس هیأت مدیره
    پست الکترونیک : ilayegh@yahoo.com
    عنوان شرکت : راهبر نیروی خراسان (مدیرعامل)

    چکیده سوابق صنفی:

    عضواصلی شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام صنفی استان خراسان رضوی (دوره دوم و سوم)

     آقای مهندس سید حسن هاشمی
    سمت سازمانی : نائب رئیس هیأت مدیره
    پست الکترونیک : hashemigreen@gmail.com
    عنوان شرکت : گرین وب سامانه نوین (رئیس هیأت مدیره)

    چکیده سوابق صنفی: 

    عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    عضو اصلی هیأت مدیره سازمان نصر خراسان رضوی دوره اول و دوم

    نائب رئیس اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

     آقای مهندس علی جاهدی
    سمت سازمانی : نائب رئیس دوم هیأت مدیره
    پست الکترونیک : jahedi511@yahoo.com
    عنوان واحد صنفی: صنایع البرز رایانه خراسان (مدیرعامل)

    چکیده سوابق صنفی:

     عضو اصلی هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی دوره اول

    خزانه دار سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی دوره دوم

    نائب رئیس دوم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد

     آقای دکتر حسین خراشادی زاده
    سمت سازمانی : خزانه دار سازمان
    پست الکترونیک : khorashadi_h@yahoo.com
    عنوان شرکت : افق ره آورد نوآوران (مدیرعامل)
     
     آقای مهندس فربد قاسمی
    سمت سازمانی : دبیر و عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک : farbod1977@yahoo.com
    عنوان شرکت :  رایانه اسکات توس (مدیرعامل)
     
     آقای مهندس مهدی غیبی
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیأت مدیره و مسئول روابط عمومی
    پست الکترونیک : mahdi.gheybi@gmail.com
    عنوان شرکت : پردازش های هوشمند ناوش آریا (مدیرعامل)
     
     آقای مهندس سید مهدی علاقه بند
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک : mahdi.alagheband@gmail.com
    عنوان شرکت : مشاوین داده گستر توس (مدیرعامل)
     
     آقای مهندس مرتضی ایمن
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک : imansadra@yahoo.com
    عنوان شرکت: پایگاه تحلیلگران فناوری های نوین صدرا ایرانیان (مدیرعامل)
     

     آقای مهندس بهروز جلیلی
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک : behrouz_j@yahoo.com
    عنوان شرکت: رهبر نیروی خراسان (عضو هیأت مدیره)
     
     آقای مهندس بهنام بیک زاده
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک : behnam.bk1983@gmail.com
    عنوان شرکت: سامانه گستر رشد (مدیرعامل)
     
     آقای مهندس جواد عامل
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک : j.amel83@gmail.com
    عنوان شرکت : سازه های اطلاعاتی راژمان (مدیرعامل)
     
     خانم دکتر شیرین اصولی
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک : shirin_osouli@yahoo.com
    عنوان شرکت: داده پردازان معاصر (مدیرعامل)
     
     آقای مهندس عباسعلی دهقانی
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک : abs.dehghani@gmail.com
    عنوان شرکت: مشاور نرم افزار محک (عضو هیأت مدیره)
     
     آقای مهندس یوسف مذهب
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک : manager@amootco.com
    عنوان فروشگاه: داده پردازی آموت
     
     آقای مهندس مجید عبدی
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک : majid_abdi@yahoo.com
    عنوان فروشگاه: اعمار سیستم
     
     آقای مهندس سعادت عباسیان
    سمت سازمانی: عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک: saadat.abbasian@gmail.com
    عنوان فروشگاه: خانه تکنولوژی
     
     آقای مهندس مصطفی پورعلی
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک : pourali.m@gmail.com
    عضویت مشاور
     
     آقای مهندس محمود شاکری
    سمت سازمانی: بازرس اصلی هیأت مدیره
    پست الکترونیک: mah_shakeri@yahoo.com
    عضویت مشاور
     
     آقای دکتر محسن کامیار
    سمت سازمانی : عضو علی البدل هیأت مدیره
    پست الکترونیک : samatoos.ir@gmail.com
    عنوان شرکت: سما توس (مدیرعامل)
     
     آقای مهندس معین نعیم آبادی
    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیأت مدیره
    پست الکترونیک: info@netset.ir
    عنوان شرکت: امواج گستر نوین (مدیرعامل)
     
     آقای مهندس علیرضا پزدان پناه
    سمت سازمانی : عضو علی البدل هیأت مدیره
    پست الکترونیک : ary1362@gmail.com
    عضو مشاور
     
     آقای مهندس بهزاد بیک زاده

    سمت سازمانی: بازرس علی البدل هیأت مدیره

    پست الکترونیک: behzad.bk1983@gmail.com
    عضو مشاور
     


     

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان