• هیات مدیره نصر خراسان رضوی
   • انجمن مباحثه
   • اعضای هیات مدیره دوره چهارم
     عیسی نجفی
    سمت سازمانی : رئیس سازمان - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : inajafy@gmail.com
    عنوان شرکت : داده پردازان عصر نو آرمان
    چکیده سوابق صنفی: عضو شورای مرکزی سازمان دوره دوم، رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی استان خراسان رضوی (دوره دوم)
    مرتضی کسائیان نائینی
    سمت سازمانی : نائب رئیس اول - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : mkasaeyann@gmail.com
    عنوان شرکت : خدمات پشتیبانی نیرو
    چکیده سوابق صنفی:  عضو علی البدل شورای مرکزی دور دوم، رئیس و عضو هیات مدیره دوره اول و عضو هیأت مدیره دور دوم و مشاور  سازمان نصر خراسان رضوی در دوره سوم
    پیام ندایی
    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره
    پست الکترونیک : pnedaie@partlastic.com
    عنوان واحد صنفی:  پرنیان پردازش پارس
    چکیده سوابق صنفی: عضو علی البدل هیات مدیره دور دوم و سوم و مسئول کمیسیون ارتباط با صنعت دوره سوم
    فرزاد فرهوش
    سمت سازمانی : خزانه دار
    پست الکترونیک : farzad.farhoosh@gmail.com
    عنوان شرکت : مشاور نرم افزار محک
    چکیده سوابق صنفی: عضو هیات مدیره  سازمان نصر خراسان دوره سوم 
    سیدمحمدمهدی علاقه بند
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : mahdi,alagheband@gmail.com
    عنوان شرکت :  مشاورین داده گستر توس
    چکیده سوابق صنفی:
    بهروز جلیلی
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : behrouz.j@yahoo.com
    عنوان شرکت : راهبر نیروی خراسان
    چکیده سوابق صنفی:
    صالح فتاحی
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : salleh.fattahi@gmail.com
    عنوان شرکت : مشاوران مشکات شرق
    چکیده سوابق صنفی:
    جواد عامل
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : amel@rajman.org
    عنوان شرکت:  سازه های اطلاعاتی راژمان
    چکیده سوابق صنفی:
     
     محمدعلی  خانزاده
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره ـ نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : parsaco@parsaco.com
    عنوان شرکت: پژوهش رسا خراسان
    چکیده سوابق صنفی:
     
     احسان اله مدیری
    سمت سازمانی : عضو علی البدل هیات مدیره ـ نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : modiri@msn.com
    عنوان شرکت: افق ره آورد نانوتراشه
    چکیده سوابق صنفی:
     
     محمدرضا نصرالهی
    سمت سازمانی : عضو علی البدل هیات مدیره ـ نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : reza10082@yahoo.com
    عنوان شرکت : امن افزار ارتباطات عصر نوین
    چکیده سوابق صنفی:
     
     حسین قریب
    سمت سازمانی : نایب رئیس دوم ـ نماینده فروشگاه ها
    پست الکترونیک : info@rayansiteco.com
    عنوان فروشگاه: گسترش صنعت رایانه
    چکیده سوابق صنفی:
     
     علیرضا آخوندی
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره ـ نماینده فروشگاه ها
    پست الکترونیک : alirezakc@yahoo.com
    عنوان فروشگاه : کوروش کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی:
     
     علیرضا مؤذنی 
    سمت سازمانی : عضو علی البدل هیات مدیره ـ نماینده فروشگاه ها
    پست الکترونیک : rezarosewood@gmail.com
    عنوان فروشگاه:  کامپیوتر موذنی
    چکیده سوابق صنفی:
     
    سیدعلی حسینی
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره - نماینده مشاورین
    پست الکترونیک : alihosseini84@yahoo.com
    مشاور : شبکه و انتقال داده ها و امنیت اطلاعات ـ اینترنت و پرتال
    چکیده سوابق صنفی:
     
     سیدعادل نسب الحسینی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره ـ نماینده مشاورین
    پست الکترونیک: adel.nasab@gmail.com
     مشاور: مشاوره مدیریت و آموزش ـ شبکه و اینترنت
    چکیده سولبق صنفی
    سیامک خاوری
    سمت سازمانی : عضو علی البدل هیات مدیره - نماینده مشاورین
    پست الکترونیک : smkkhavari@gmail.com
    مشاور : شبکه و انتقال داده ها و امنیت اطلاعات ـ اینترنت و پرتال
    چکیده سوابق صنفی:
    محمود  شاکری
    سمت سازمانی: بازرس اصلی
    پست الکترونیک: mah_shakeri@yahoo.com
     مشاور: سخت افزار و مشاوره زیرساخت ـ شبکه و اینترنت
    چکیده سولبق صنفی: بازرس هیأت مدیره دور سوم
    هادی رضایی
    سمت سازمانی : بازرس علی البدل
    پست الکترونیک : rezaei.hadi,ofogh@gmail.com
    مشاور: مشاوره مدیریت و آموزش
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

     

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی می باشد.
مجری: پورتال سامان