1400/06/26  
 
اعضای حقوقی - فناوری اطلاعات یکتا توس برسام
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2YHZhtin2YjYsdmKINin2LfZhNin2LnYp9iqINmK2YPYqtinINiq2YjYsyDYqNix2LPYp9mF

نام کامل فناوری اطلاعات یکتا توس برسام
کد عضویت 51010506
نام و نام خانوادگی مدیر عامل علی رفیعی
تلفن 05138941296
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
استان خراسان رضوی
شهر مشهد
آدرس وب سایت http://3dots.ir

اعضای سازمان