1400/06/26  
 
اعضای حقوقی - رایانه اسکات طوس
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2LHYp9mK2KfZhtmHINin2LPZg9in2Kog2LfZiNiz

نام کامل رایانه اسکات طوس
کد عضویت 51010278
نام و نام خانوادگی مدیر عامل فربد قاسمی طوسی
تلفن 05137660880
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
استان خراسان رضوی
شهر مشهد
آدرس وب سایت http://www.scotstore.com

اعضای سازمان